สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

หน่วย ตรวจสอบภายใน


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านกะหลิม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 42 ครั้ง

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 39 ครั้ง

การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การเบิกจ่าย และพัสดุ แก่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 55 ครั้ง

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ การควบคุมพัสดุฯ ประจําปี 2565

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 32 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 70 ครั้ง

ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว ระหว่างวันที่ ๒๐, ๒๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 38 ครั้ง

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ อุปถัมภ์)

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 28 ครั้ง

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 56 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ และส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลาง การศึกษานานาชาติ "เสมากาแฟ" ครั้งที่ ๗

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 48 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 69 ครั้ง

การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การเบิกจ่าย และพัสดุ แก่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 85 ครั้ง

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านบางทอง ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มกราคม 2566

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 45 ครั้ง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2566 โดย หน่วย ตรวจสอบภายใน อ่าน 166 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า