สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2566 เวลา 12:53 น. IP: 1.0.217.237
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย ให้การต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมสถานศึกษาและครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมทราย

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)