สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน บ้านสาคู


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประกาศรับรองผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 25 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 23 ครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า อนุเคราะห์จัดทำกันสาด ณ ลานกิจกรรม

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 27 ครั้ง

ร่วมงานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 31 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 37 ครั้ง

ร่วมทำกิจกรรม The whey forward (Csr) กับทีมบิ้ลดิ้ง

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 31 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรอมาฎอน เกราะเหล็ก

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 42 ครั้ง

อบต.สาคู ให้การอนุเคราะห์รถในการตัดแต่งกิ่งไม้

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 29 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการวัดและ ประเมินผลในชั้นเรียน

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 36 ครั้ง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2566

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 34 ครั้ง

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 60 ครั้ง

อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 10 ครั้ง

นายประกอบ ปัญญาไวย อนุเคราะห์รถรับ - ส่งนักเรียน

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 13 ครั้ง

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 11 ครั้ง

เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ คนภูเก็ต ปลูกผักกินเอง

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 17 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมวิปัสสนา เพื่อคนทั้งมวล

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 57 ครั้ง

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 79 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านสาคู อ่าน 70 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า