สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) โรงเรียนในเครือข่ายศรีสุนทร

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2566 เวลา 15:15 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

       ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัการศึกษา พร้อมด้วยนางอำไพวิทย์ จุ๋งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) ตามคำสั่ง สพป.ภูเก็ต ที่ 37/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ, โรงเรียนบ้านม่าหนิก, โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท), โรงเรียนบ้านบางเทา, โรงเรียนบ้านลิพอน และโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 

        ผลปรากฏว่า ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ การวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อหาจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด

การนำ Test Blueprint ,ระบบคลังข้อสอบย้อนหลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อคัดแยกกลุ่มในการส่งเสริมและซ่อมเสริมให้เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน