สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

นิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) โรงเรียนในเครือข่ายป่าคลอก

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2566 เวลา 15:18 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

      ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัการศึกษา พร้อมด้วยนางอำไพวิทย์ จุ๋งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (RT, NT และ O-NET) ตามคำสั่ง สพป.ภูเก็ต ที่ 37/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายป่าคลอก ประกอบด้วย โรงเรียน บ้านพารา, โรงเรียนบ้านบางโรง, โรงเรียนบ้านอ่าวปอ, โรงเรียนบ้านป่าคลอก และ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง

       ผลปรากฏว่า ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ มีการวางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อหาจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา, การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, การนำ Test Blue print และข้อสอบย้อนหลังมาใช้ประกอบการสอนเสริม , การใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน กิจกรรมสอน ซ้ำ ย้ำ ทวน พร้อมทั้งจัดตารางเวลาในการสอนเสริมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน